Credits: Whole creation process starting with the initial idea through the story board development, 3d production, compositing up to sound mixing.
Tools: Maya, Digital Fusion, Photoshop

experiment s popolom, photoshop editing – koláž, pomocou alu-grafie, naspäť do analógu… či ako vlastne to bolo?! akokoľvek, nakoniec vznikla celkom slušná animácia, ktorú si aj s odstupom času rad pozerám.